Elasticsearch: Shard & Replica Sayılarını Ayarlama

Aşağıda indexlerin, shard veya replica sayılarının değiştirilebileceği durumlar yer almaktadır. İndex oluştururken; İndex oluşturulduğu zaman shard ve replicaların sayısı belirtilebilir, index oluşturulduktan sonra dinamik olarak replica sayısı değiştirilebilir ama shard sayısı değiştirilememektedir. Eğer bu ayar yapılmazsa varsayılan olarak index oluşturulduğunda 5 primary shard ve her shard için 1 replica shard oluşturulur. curl -XPUT “http://10.10.10.10:9200/index_adi” -H ‘Content-Type:…

Details

Elasticsearch Konfigurasyon Ayarları 4: Disk Kullanımı Ayarları

1. İhtiyaç olmayan özellikleri kapatmak Varsayılan olarak, indexlenen alanlar üzerinde arama ve sorgulama işlemleri yapılabilir. Mesela integer tipindeki bir alana histogram sorgusu yapılacak ama filter sorgusu uygulanmayacaksa aşağıdaki örnektedeki gibi mapping işlemi yapılarak index özelliğine false değeri atanabilir. Bu alan üzerinde sorgulama işlemi yapılmaz.Böylece hem daha az disk kullanılmış olur hem de indexleme işlemi hızlanır. curl -XPUT…

Details

Elasticsearch Konfigurasyon Ayarları 3: Sistem Ayarları

Elasticsearch’ü varsayılan ayarlar ile kurulur ve localhost adresinden çalışır ve sizin geliştirme ortamında olduğunuzu varsayar. localhost adresinden çalışsanız bile network.host ya da transport.host özellikleri ayarladığızda  da node’un, üretim (production) modunda olduğunu düşünür. Bu ayarlar, node’un diğer sunucularla etkileşim kurması ve node’a erişebilmek için önemlidir. Geliştirme modunda iken geliştiricinin konfigure etmediği ve varsayılan olarak gelen sistem ayarları, JVM ve Elasticsearch ayarları…

Details

Elasticsearch Konfigurasyon Ayarları 2: Veri Kaybına Karşın Önlemler

Cluster’ın çalışması için gerekli master node sayısını belirleme Network de oluşan herhangi bir sebeplerden dolayı bir cluster daki node’lar birbirinden ayrılıp kendileri cluster oluşturarak çalışmaya devam ederlerse “split brain” durumu oluşur ve  veri kaybı yaşanır. Bunu önlemek amacıyla, böyle bir senaryoda cluster’ın çalışmaya devam etmesi için bir cluster da olması gereken minumum master node özelliği ve değeri…

Details

Elasticsearch Konfigurasyon Ayarları 1

Elasticsearch kurulduğunda varsayılan ayarlar ile cluster oluşturulur. /config dizininin altındaki dosyalardan node konfigüre edilir. Bazı ayarlar node çalışırken, Cluster Update Settings API üzerinden de yapılabilir. Bazı özelliklere ait değerlerin ${degiskenAdi} şeklinde gösterimi sistem değişkeninden veriyi aldığını ifade eder. 1.Dosya dizinlerinin ayarlanması Verilerin saklanacağı dosya dizini ya da dizinleri tanımlanır. Birden fazla dizin yazarken virgül kullanılır. path.data:dizin Logların tutulacağı dosya dizini…

Details

Elasticsearch: Faydalı Komutlar

curl -XGET “http://sunucu_ip:sunucu_port/asagidaki_uc_noktalarini_buraya_yaziniz”   _cat APIs   Bu API ile kullanılan query parametreler; v – Dönen sonucun sütun başlıklarını gösterir. h=sütunAdi,ip,port – İstenilen bilgilere ait sütunlar gelir. bytes=kb – Cevapta yer alan byte birimleri istenilen birime dönüştürülebilir. time=s –  Cevapta yer alan zaman birimleri istenilen birime dönüştürülebilir. format=json – Cevap varsayılan olarak text halinde gelir. json,…

Details