Elasticsearch: Failed Node Durumunda Bakılması Gereken Koşullar

Elasticsearch cluster’ınızdaki sunucunuz kapalı olduğunda ait loglarda aşağıdaki hatalarla karşılaşabilirsiniz. org.elasticsearch.action.FailedNodeException: Failed node [node’un_uuid’si] org.elasticsearch.transport.RemoteTransportException org.elasticsearch.ElasticsearchException: failed to load started shards org.elasticsearch.ElasticsearchException: javaio.IOException: failed to read [id:XX, legacy:false, file:/opt/apinizerInstances/ApinizerLogInstance2/data/nodes/nodes/0/indices/NY7u4CtlQtG_bwfhsxGueA/_state/state-XX.st] java.nio.file.NoSuchFileException: /opt/apinizerInstances/ApinizerLogInstance2/data/nodes/nodes/0/indices/NY7u4CtlQtG_bwfhsxGueA/_state/state-XX.st java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread [2019-02-15T08:02:58,283][ERROR][o.e.t.n.Netty4Utils ] fatal error on the network layer   Bu hataların tetiklenmesine birçok etmen neden olabilir. Hataların…