Elasticsearch: Shard & Replica Sayılarını Ayarlama

Aşağıda indexlerin, shard veya replica sayılarının değiştirilebileceği durumlar yer almaktadır. İndex oluştururken; İndex oluşturulduğu zaman shard ve replicaların sayısı belirtilebilir, index oluşturulduktan sonra dinamik olarak replica sayısı değiştirilebilir ama shard sayısı değiştirilememektedir. Eğer bu ayar yapılmazsa varsayılan olarak index oluşturulduğunda 5 primary shard ve her shard için 1 replica shard oluşturulur. curl -XPUT “http://10.10.10.10:9200/index_adi” -H ‘Content-Type:…

Elasticsearch Konfigurasyon Ayarları 4: Disk Kullanımı Ayarları

1. İhtiyaç olmayan özellikleri kapatmak Varsayılan olarak, indexlenen alanlar üzerinde arama ve sorgulama işlemleri yapılabilir. Mesela integer tipindeki bir alana histogram sorgusu yapılacak ama filter sorgusu uygulanmayacaksa aşağıdaki örnektedeki gibi mapping işlemi yapılarak index özelliğine false değeri atanabilir. Bu alan üzerinde sorgulama işlemi yapılmaz.Böylece hem daha az disk kullanılmış olur hem de indexleme işlemi hızlanır. curl -XPUT…