Elasticsearch Konfigurasyon Ayarları 2: Veri Kaybına Karşın Önlemler

Cluster’ın çalışması için gerekli master node sayısını belirleme Network de oluşan herhangi bir sebeplerden dolayı bir cluster daki node’lar birbirinden ayrılıp kendileri cluster oluşturarak çalışmaya devam ederlerse “split brain” durumu oluşur ve  veri kaybı yaşanır. Bunu önlemek amacıyla, böyle bir senaryoda cluster’ın çalışmaya devam etmesi için bir cluster da olması gereken minumum master node özelliği ve değeri…

Elasticsearch Konfigurasyon Ayarları 1

Elasticsearch kurulduğunda varsayılan ayarlar ile cluster oluşturulur. /config dizininin altındaki dosyalardan node konfigüre edilir. Bazı ayarlar node çalışırken, Cluster Update Settings API üzerinden de yapılabilir. Bazı özelliklere ait değerlerin ${degiskenAdi} şeklinde gösterimi sistem değişkeninden veriyi aldığını ifade eder. 1.Dosya dizinlerinin ayarlanması Verilerin saklanacağı dosya dizini ya da dizinleri tanımlanır. Birden fazla dizin yazarken virgül kullanılır. path.data:dizin Logların tutulacağı dosya dizini…